Tuesday, September 6, 2016

Haumāna visited Kānehūnāmoku He Waʻa He Moku, He Moku He Waʻa Farm and were able to kuʻi kalo with Anakala Ricky. Keiki enjoyed learning how to respect and behave while pounding kalo into paʻiʻai. The haumana all took a turn to kuʻi kalo and enjoyed eating the fruits of their labor.